Alternatīvās mūzikas apakšžanri

Alternatīvajai mūzikai mūsdienās ir izveidojušies ļoti daudz apakš žanru. Sākumā pastāvēja tikai tādi apakš žanri kā pankroks, jaunais vilnis un postpanks. Tiem vēlāk pievienojās koledžas roks, grandžs, eksperimentālais roks, gotiskais roks, indīroks un progresīvais roks, bet vēl pēc tam arī šiem apakš žanriem izveidojās katram savi novirzieni, kas padarīja praktiski neiespējamu visu apakš žanru uzskaiti un raksturošanu. Tomēr iepriekš nosauktie arī tiek uzskatīti par zināmākajiem un tiem katram ir savs īpašs skanējums.

Pankroks tiek uzskatīts par pirmo alternatīvās mūzikas apakš žanru, no kura pēc tam izveidojās visi pārējie. Pankroka instrumentālais izpildījums ir ļoti vienkāršs. Sākotnēji tam raksturīgs bija trīs akordu skanējums. Galvenais šajā mūzikā bija vēstījums, ko tā nodeva saviem klausītājiem. Populārākās pankroka grupas ir „Sex Pistols”, „Ramones”, „Black Flag”, „Green Day” , „Bad Religion”, „Bad Brains”, „Youth Brigade” u.c.

Vēlāk pankroks tika sadalīts divos jaunos alternatīvās mūzikas apakš žanros – jaunajā vilnī un psotpankā. Postpanks bija mākslinieciskāks, dziļāks un sarežģītāks, bet jaunais vilnis savukārt bija vairāk pietuvināts populārajai mūzikai. Jaunā viļņa mūzika bija tīra un vienkārša, bet saglabāja pankroka iezīmes – elektroniskos mūzikas instrumentus un māksliniecisku uzpildījumu. Populārākās postpanka grupas ir „U2”, „Depeche Mode”, „The Cure”, „Joy Division”, „New Order” u.c., bet jaunā viļņa izpildītāji „Blondie”, Nick Lowe, Elvis Costello, „Talking Heads”, „Simple Minds” u.c.

Koledžas roks bija mūzikas stils, ko sākotnēji pārraidīja koledžu radiostacijās. Vairums koledžas roka mūzikas tika radīta ietekmējoties no jaunā viļņa un postpanka. Koledžas rokmūzika bija atšķirīgāka un dziļdomīgāka kā jaunā viļņa mūzika, tā tomēr nebija tik eksperimentāla kā postpanks. Varētu teikt, ka koledžas roks ir šo abu stilu apvienojums vai vidusceļš. Populārākie koledžas roka izpildītāji ir „R.E.M”, „Wire”, „Red Hot Chili Peppers”, Bob Mould, „The Waterboys” u.c. Daudzi jaunā viļņa, postpanka un koledžas roka izpildītāji tiek pieskaitīti visiem šiem stiliem, jo atšķirības to skanējumā ir diezgan vispārīgas, turklāt izpildītāji var radīt arī vairāku stilu mūziku.

Grandž mūzikas stils izveidojās apvienojot pankroka un smagā metāla mūzikas stiliem. No smagā metāla tika aizgūtas tieši agresīvās ģitāras spēles, bet viss pārējais tika aizgūts no pankmūzikas. Sākotnēji šī mūzika bija smagāka, bet vēlāk kļuva melodiskāka. Viana no visu laiku populārākajām grandž mūzikas grupām ir „Nirvana”, kas arī padarīja grandžu un alternatīvo mūziku kopumā, zināmu plašākai sabiedrībai. Tas zināmā mērā sagrāva grandž identitāti un šis mūzikas stils iederējās populārajā mūzikā. Bez „Nirvana”, šo stilu pārstāv arī „Pearl Jam”, „Soundgarden”, „L7”, „Alice in Chains”, „Green River” u.c.

Eksperimentālais roks, kā jau nosaukums saka priekšā, ir mūzikas stils, kas ir ļoti attālināts no populārās mūzikas un tajā nav nekādu robežu. Viena no izteiktākajām eksperimentālā roka iezīmēm ir atšķirīgais pantmērs un lirikas. Šajā mūzikas stilā nebija izteikti panti un piedziedājumi, bet gan brīva forma. Galvenā doma bija radīt ko pilnīgi jaunu un inovatīvu – nesaderīgu un dīvainu instrumentu spēli, dīvainas lirikas, neregulāru ritmu utt. Šo stilu pārstāv David Bowie, „The Flaming Lips”, „Sonic Youth”, Thom Yorke u.c.

Gotiskais roks tiek uzskatīts par tumšāko un drūmāko alternatīvās mūzikas veidu tieši dēļ mūziķu un viņu fanu ārējā izskata, taču sākotnēji gotiskais roks bija atšķirīgs no tā, kāds tas ir mūsdienās. Gotiskais roks izveidojās no postpanka pārņemot sintezatora un ģitāras spēles, bet lirikas bija dziļi personiskas un emocionālas. Tās pat bija pielīdzināmas dzejai vai romantisma laikmeta literatūrai. Šo stilu pārstāv „H.I.M.”, Peter Murphy, „Love and Rockets”, „The Demand” u.c.

Indīroka nosaukums ir veidojies no angļu vārda „independent”, kas nozīmē neatkarīgs. Šī stila mūziķi visu darīja paši un neparakstīja līgumus ar lielām ierakstu kompānijām. Tika izveidota īpašas indīroka ierakstu kompānijas, taču visus lēmumus mūziķi varēja pieņemt paši. Šī mūzika bija ļoti pietuvināta pašiem alternatīvās mūzikas pirmsākumiem un šī stila pārstāvji gribēja saglabāt nekomerciālo alternatīvās mūzikas žanru. Īndīroku pārstāv „Arcade Fire”, „Animal Collective”, „The Breeders” u.c.

Progresīvais roks izveidojās un attīstījās Lielbritānijā. Šī stila mūzika bija dzejiskāka un instrumentāli sarežģītāka. Tas bija vienīgais alternatīvās mūzikas stils, kam bija raksturīga izteikta kompozīcija. Šo stilu pārstāvēja „Pink Floyd”, „Rush”, „Yes”, „Hawkwind” u.c.

Pēc tam tika radīti vairāki citi apakš žanri, sajaucoties kopā vai ietekmējoties no iepriekš minētajiem. Alternatīvā mūzika mūsdienās vairs nav tāda kāda tā bija savos pirmsākumos, jo tagad par alternatīvu tiek uzskatīts kas pavisam cits.